Tai chi och massage schema i hösttermin

machu-picchu-2471344_640Tai chi och massage schema i hösttermin har uppdaterat!

För att kolla, tryck grön siffror i kalender som finns varje sidan.
(Scheman kan ändra p.g.a. omständigheter. Det infomeras via
Emajl så fort som möjligt i så fall.)