TaiChi och Massage ~ 2018 vår termin

Tai chi och massage schema i vårtermin har uppdaterat!
För att kolla, tryck blåa siffror i kalender som finns varje sidan.
(Scheman kan ändra p.g.a. omständigheter. Det infomeras via
Emajl så fort som möjligt i så fall.) water-2986837_640